VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ledningsgrupp VGK

Ledningsgruppen VGK

De fyra kommunalförbundscheferna och VästKoms chef bildar en ledningsgrupp för de länsgemensamma frågorna som kommunalförbunden och VästKom arbetar med.

Representerar

Namn

Roll

Boråsregionen

Magnus Haggren

Förbundsdirektör

Skaraborgs kommunalförbund

Jan Malmgren

Förbundsdirektör

Fyrbodals kommunalförbund

Jeanette Lämmel

Förbundsdirektör

Göteborgsregionen

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

VästKom

Ann-Charlotte Järnström

Direktör


Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084