VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Enkät systematiskt lärande

eHälsomyndigheten vill komma i kontakt med kommuner som vill vara med och ta fram systematiserade lärande exempel utifrån ett särskilt koncept som myndigheten tagit fram.

Konceptet syftar till att utifrån myndighetens modell för lärande exempel systematisera områdena: nyttoeffekter samt förändringsledning, taligenkänning och digitala inköp i samarbete med några kommuner.

Målet är att uppnå en beprövad erfarenhet så att andra kommuner kan använda resultatet som stöd till beslutsfattande och implementering inom området e-hälsa. Konceptet ska inspirera till lokal utveckling samt visa på vägar fram.

Myndigheten kommer att stödja deltagande kommuner i arbetet.

Bidragande till konceptet

  • Det behövs kommuner med tillhörande RSS som är intresserade av att dela med sig av sina digitaliseringsexempel.
    Dessa utvecklar ett standardiserat sätt att beskriva nyttoeffekter och förändringsledning på.
  • Förväntad tidsåtgång för bidragande kommun: 45-65 timmar (Vid tidigare genomförda arbeten har det gått åt betydligt mindre tid)

Test av konceptet

  • Det behövs även andra kommuner (+ RSS) som är intresserade av att implementera digitaliseringsexemplen.
    Dessa prövar om beskrivningarna är tillämpbara i den egna kontexten.
  • Uppskattad tidsåtgång för deltagande kommun: 140-185 timmar

VästKom har via länets representanter i RSS-nätverket ”Nätverket för digitalisering inom Socialtjänsten med fokus på verksamhetsutveckling” erbjudit sig att hålla samman dialogen mot myndigheten så att alla kommuner och kommunalförbund ges samma möjlighet att svara. Genom att skicka ut och sammanställa denna enkät så samlar vi in ett enat svar och kan förmedla fortsatta kontakter vidare mot myndigheten.

Vi tror att du som svarar är förvaltningschef inom vård och omsorg, eHälsosamordnare eller Utvecklingsledare inom eHälsa.


Vi önskar ha ert svar senast den 30 september

Vid frågor eller funderingar, kontakta:

Adam Krantz, Digitaliseringsstrateg - adam.krantz@vastkom.se

Sandra Goll-Rasmussen, Digitaliseringsstrateg - sandra.gollrasmussen@vastkom.se

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Senast publicerad