VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Styrgrupp för strategisk samordning - SSVIT

Strategiska Styrgruppen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Den strategiska styrgruppen består av tio personer; de fyra kommunalförbundsdirektörerna, en kommunchef per kommunalförbund, en representant från Göteborgs Stad samt direktör och länssamordnare från VästKom.

Ansvarsområde

Gruppen ansvar för de länsgemensamma verksamhetsutvecklingsfrågorna, med stöd av digital teknik och prioriterar projekt, ekonomiska ramar, rekommenderar framtagna gemensamma lösningar till kommunerna mm.

Gruppen är en knutpunkt för VG-kommunerna i kontakten med Västra Götalandsregionen och SKR/Inera i regionala och nationella utvecklingsfrågor som rör de 49 kommunerna.

 

Representerar

Namn

Roll

VästKom

Erik Lindskog

Direktör VästKom

VästKom

Karl Fors

Länssamordnare

Boråsregionen | Sjuhärads Kommunalförbund

Magnus Haggren

Förbundsdirektör

Boråsregionen | Sjuhärads Kommunalförbund

Monica Holmgren

Kommunchef Bollebygd

Skaraborgs Kommunalförbund

Kristofer Svensson

Förbundsdirektör

Skaraborgs Kommunalförbund

Ulrika Strandroth Frid

Kommundirektör Skövde

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Gitte Caous

Förbundsdirektör

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Peter Lönn

Kommundirektör Härryda

Göteborgs Stad, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Babbs Edberg

Förvaltningsdirektör

Göteborgs Stad Intraservice

Carina Helgesson Björk

Verksamhetschef

Fyrbodals Kommunalförbund

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör

Fyrbodals Kommunalförbund

Ylva Moren

Kommundirektör Munkedal


Senast publicerad