VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Regionalt Expertråd Digital Arkitektur - REDA

När digitaliseringen ställer allt högre krav på nya kompetenser behövs det en ökad samverkan för att kunna erbjuda kommunerna i Västra Götaland ett regionalt stöd i komplexa frågor. Detta börjar också bli tydligt utifrån olika nationella och regionala initiativ (FVM, DiGG, Inera mm) som kommunerna behöver möta upp. Inera uttrycker exempelvis ett behov av regionala forum som mottagare av frågor utifrån digital arkitektur.

Behov finns även att fördjupa och reda ut frågor, vars resultat kan ingå i de beslutsunderlag och rekommendationer som eSamordnargruppen sammanställer på uppdrag av SSVIT.

Samverkan med VGR samt kommunsamverkan i stort är fortsättningsvis viktigt.

Syfte

Genom gemensamt framtagna rekommendationer inom digital arkitektur kommer Västra Götalands kommuner ha bättre förutsättningar att nå målbilden (Historien om Tim).

Mål

REDA ska svara på alla inkommande frågeställningar och ta fram rekommendationer och förslag på lösningar i dessa komplexa frågor utifrån digital arkitektur.

Omfattning

REDAs huvudsakliga kompetensområde omfattar:

  • Digital arkitektur
  • Analys, Design, Planering och implementation

Exempel på områden kan vara:

  • Inloggningsfederation
  • E-delivery
  • IoT
  • SDK (Säker Digital Kommunikation)

REDA har följande löpande ansvar:

  • Följa och påverka nationella arkitekturgrupperingar
  • Referensgrupp för nationella arkitekturfrågor
  • Referensgrupp för systemkartan.se


Namn

Roll

Representerar

Karl Fors

Länssamordnare & Enhetschef

VästKom

Fredrik Holm

Digitaliseringsstrateg

VästKom

Jenny Hulander

IT-strateg

Boråsregionen

Fredrik Nielströmer

IT-strateg

Boråsregionen

Ann-Louise Ekestubbe

Enterprise Arcitecht

Göteborgs Stad

Marcus Strom

Enterprise Arcitecht

Göteborgs Stad

Daniel Svensson

Systemtekniker

Skaraborgs Kommunalförbund

Fredrik Lindberg

Digitaliseringsledare

Skaraborgs Kommunalförbund

Kristian Matic

IT-arkitekt

Göteborgsregionen

Jens Falkljung

IT-arkitekt

Fyrbodals Kommunalförbund


Senast publicerad