VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Måluppfyllnad 2019

Det regionala arbetet har fokuserat på nationella uppdrag, såsom påverkan på SKL/Inera, regionala frågor i samverkan med VGR, med tonvikt på FVM (framtidens vårdinformationsmiljö) samt i mindre mån kommunegna utvecklingsfrågor. Arbetet är enligt VästKoms styrelses kraftsamling inom vård och omsorg, med särskilt fokus på samarbetet med VGR (2-årig satsning, 2019-2020).

Särskilt omnämnande

  • Det nationella arbetet har fokuserats på Inera AB. SKL (Sveriges Kommuner och landsting) har under året bytt namn till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). SKR har under 2019 ersatt tidigare länssamverkansstruktur, där VästKom genom åren deltagit samt haft ansvar att koordinera, med en "Arena för utveckling i en digital tid" där möjlighet till påverkan ges. Under 2019 har inga nya tjänster från Inera levererats. Bolaget står inför en omorganisering för att svara upp mot kommunernas kravbild.
  • VästKoms satsning på FVM har fokuserats på att göra VGRs FVM-erbjudande attraktivare. Mycket arbete har lagts på att öka detaljnivån i de delar som kommunerna önskat ytterligare svar på.

Resurser
2019 var första året på den nya satsning på vård och omsorg, som fortsatt prioriterat delregionala resurser. Under hösten 2019 har eSamordnare motsvarande 50% "lånats ut" till gemensamma åtaganden i FVM, från respektive delregion.

Det har under året varit personalomsättning på eSamordnare i Göteborgsregionen (en), Skaraborg (två), Boråsregionen (en) och Fyrbodal (en).

Olikheter i delregionala satsning har inneburit att få åtaganden samarbetas med på regional nivå, i linje med handlingsplan och tidigare beslutad delregional satsning 2016-2018 samt kraftsamling vård och omsorg 2019-2020. Av de nya frågor som lyfts i samverkansstrukturen är det få frågor som lyfts från kommunerna, via delregionerna till regional nivå. Detta gäller såväl via eSamordnare, som via representanter i SSVIT och ALVG.

Resultat

Resultat 2019

 

Senast publicerad