VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Måluppfyllnad 2016

Analys

Det regionala arbetet har fokuserat på nationella uppdrag, regionala frågor kopplade till samverkan med regionen, öka utvecklingen kring välfärdsteknik genom TSDiH, Framtidens vårdinformationsmiljö samt kompetenshöjande aktiviteter såsom konferenser och utbildningar inom framförallt informationssäkerhet. Sammantaget kan konstateras att frågor kring digitaliseringen har fått ett större fokus i kommunerna genom de nätverk, möten och aktiviteter som genomförts inom olika områden.

En satsning har också gjorts på det delregionala arbetet där kommunerna samverkar i olika frågor som beslutats i respektive delregion. 

Genomförda uppdrag och aktiviteter har bidragit tilll ökad förståelse, engagemang. Samverkan har varit en framgångsfaktor.

 

Kommentar

Under året har den delregionala satsningen nyttjat större del av de eSamordnarresurser som under 2015 arbetat regionalt. I november rekryterades eSamordnare för Boråsregionen. Fyrbodal avsätter finansiering motsvarande en eSamordnartjänst till TUV-projektet.

 

Resultat

Resultat 2016

 

Senast publicerad