VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

eHälsa resultat 2015

Här kan du ta del av måluppfyllnad per område och mål för eHälsoarbetet.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Målet bedöms delvis vara uppfyllt

Målet bedöms inte vara uppfyllt eller har utgått

Positiv trend genom aktiviteten

Ej bedömt aktivitetens påverkan


Mål 2015

Värde

Resultat

Kommentar

Mål och kommentarer

E-Tjänster

Möjlighet finns till e-dialog mellan brukare och socialtjänst inom minst fyra verksamhetsområden

8

100%

Finns inom alla verksamhetsområden inom socialtjänsten och den kommunal hälso- och sjukvården.

15 kommuner har gemensamt upphandlat tillsynskameror och tillhörande mjukvara, enligt Continua ramverket.

15

80%


Utreda gemensamma driftsorganisationer för digitala larm, tillsyn och andra tjänster

 -

 .-

Utgått på grung av att intresse saknas från kommunerna.

En kravspecifikation är framtagen, enligt standard, för digital uppföljning av beviljat stöd/insats inom funktionshinder.

-

-

Utgått 2015. Bortprioriterad.

Utreda förutsättningar för att införa gemensam chatt med socialtjänsten för hela Västra Götaland

-

Utgick 2015. Bortprioriterad. Är ett mål 2016.

Jämföra funktionalitet (lösningar) och kostnader för att införa och använda SSBTEK integrerat mot verksamhets-systemen Procapita, Treserva, Magnacura och Viva

 -

 100%

80% av kommunerna som har LYNC använder detta för säkra distansmöten inom individ- och familjeomsorg. .

%

33% deltar i projektet men ingen har börjat. Grästorp deltar med annan kommunikationslösning.

Minst tio kommuner har tagit fram en permanent lösning för IT-utbildning till seniorer

-

 -

Utgick 2015. Bortprioriterad.

Säker roll och behörighetsidentifikation

Tillgång till säker inloggning finns för all kommunanställd personal. Verksamhetssystemen som socialtjänsten använder ger möjlighet till säker inloggning.

 -

-

Utgått på grund av att intresse saknas.

Tio kommuner har gjort en fullständig anslutning till HSA med synkronisering från kommunens egen katalog.

1025 kommuners vård och omsorgspersonal i Västra Götaland använder tvåfaktorsinloggning för åtkomst till dokumentations- och verksamhetssystem via exempelvis dator, surfplatta eller smartphone utan att behöva ange ytterligare inloggningsuppgifter (Single Sign On).

 3

 100%

.

36 kommuner använder säkra kort för andra funktioner än att logga in i dokumentations- och verksamhetssystem.

 -

 -

Utgick 2015. Bortprioriterad.

49 kommuner använder SITHS-kort för inloggning i Nationella kvalitetsregister

En rapport framtagen om hur anslutning görs. Rapporten är inte publicerad.

Mobilitet

15 kommuner har gemensamt tagit fram kravspecifikation för integrerat system för digitala signeringslistor.

15

 80%

Arbete pågår. Leverans sker Q1 2016.

Tolv kommuner förhandlar gemensamt med leverantör om mobil åtkomst till verksamhetssystem, för bättre villkor.

 -

 -

Rapport som beskriver hur marknaden, gällande mobila lösningar, ser ut samt kartläggning av vilka kommuner har samma verksamhetssystem i länet. Rapport klar v 5.

49 kommuner har ersatt utgående SITHS-certifikat.

 49

 100%


Utreda gemensamma driftsorganisationer för digitala larm, tillsyn och andra tjänster

 -

 .-

Utgått på grund av att intresse saknas.

Trygghetslarm

40 kommuner har infört och 9 har påbörjat arbetet med att införa digital trygghetskedja.

-

-

Rapport kommer v 5.

Sammanhållen journalföring/ NPÖ

49 kommuner är konsumenter av nationell patientöversikt och tar del av kvalitetssäkrad information.

49

49%


Tio kommuner har tagit ställning till att producera information till NPÖ/Min journal på nätet

-

Utgick 2015. Bortprioriterad.

49 kommuner har deltagit utbildning kring gemensam informationsstruktur (NI, SnoMedCT, Klassifikation, Facktermer).

49

49%


Koncept trygghet service och delaktighet med digital teknik

Regional handlingsplan för trygghet, service och delaktighet är beslutad för 2016-2021.

-

Ingen regional handlingsplan utan varje kommun tar sin egen, förväntas färdig Q1.

49 kommuner har beslutat om lokala handlingsplaner utgående från den regionala handlingsplanen.

49

43%

Det är 21 kommuner som deltar men oklart hur många som antar utifrån mall.

Beslut är fattat om förvaltning av eHälsotjänstekatalog.

1

100%

Beslutat att den inte kommer förvaltas inte av VästKom, underlag är skickat till MfD.

Senast publicerad