VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Anmälan till dialogmöte 1 oktober

VästKom står som arena för att samla länets kommuner och SKR/Inera till ett gemensamt samtal för att etablera en dialog mellan den regionala och den nationella nivån.

På mötet kommer SKR/Inera ge information om aktuellt läge och pågående arbeten/samtal med både regering/myndigheter samt det interna arbetet med koncernens bolag såsom Inera.

Det önskas även återkoppling från kommunerna i Västra Götaland på önskemål, behov och nuläge. På mötet kommer det ges möjlighet för er att återkoppla förväntningar till nationella aktörer.

Varje kommun får en plats vardera - med undantag för Göteborgs stad som har möjlighet att delta med fler representanter. Inbjudan riktar sig till dig som inom din kommun, eller på en förvaltning, har ansvar för digitalisering, känner till behoven hos kommunen/förvaltningar som har nytta av Ineras tjänster och utses att föra kommunens talan.

Dialogmötet hålls digitalt via Teams fredagen 1 oktober kl. 9:00 – 11:00.
Länk skickas ut till alla anmälda innan mötet.

Sista dag för anmälan är onsdagen 29 september kl 16:00
Vid frågor kring eventet kontakta karl.fors@vastkom.se

Säkerställ att du stavat din adress rätt så att vi kan nå dig med länken till mötet!

 

Senast publicerad