VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKom kansli

VästKom hyr lokaler av Göteborgs Regionen där vi har flexibla kontorsytor för en stunds administrativt arbete eller möten. De flesta är placerade i Göteborg, men vi har även medarbetare som har sin placering ute i sina kommuner i Västra Götaland.

För ett besök hos oss, anmäler du dig i receptionen på entréplanet!


Ledning och administration

Ann-Charlotte Järnström

Ann-Charlotte Järnström

Direktör VästKom

Tel. 070-087 86 10

Ann-Charlotte Järnström

Johanna Hansson

Administratör | Kommunikatör | VD-assistent

Tel. 073-901 60 15


Välfärdsutveckling

Ann-Charlotte Järnström

Anneli Assmundson Bjerde

Enhetschef

Tel. 073-335 85 16

Ann-Charlotte Järnström

Jeanette Andersson

Strateg Nära vård

Tel. 073-803 73 11

Ann-Charlotte Järnström

Charlotta Wilhelmsson

Strateg Kunskapsstyrning

Tel. 070-342 81 77

Ann-Charlotte Järnström

Madeleine Nilsson

Processledare Psykisk Hälsa

Tel. 073-841 18 78

Ann-Charlotte Järnström

Angela Olausson

Processledare Nära Vård

Tel. 073-030 62 42

E-post:angela.olausson@vastkom.se

Ann-Charlotte Järnström

Josefin Lantz

Kommunikatör Vårdsamverkan.se

Tel. 073-942 29 54


Digital verksamhetsutveckling

Ann-Charlotte Järnström

Karl Fors

Enhetschef | Länssamordnare

Tel. 072-566 30 70

Ann-Charlotte Järnström

Sara Herrman

Digitaliseringsstrateg Fyrbodal

Tel. 0702-070 060

Ann-Charlotte Järnström

Adam Krantz

Digitaliseringsstrateg Skaraborg

Tel. 076-136 47 41

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084