VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Firmatecknare

På styrelsemötet 3 september 2019 beslutades att VästKoms firma tecknas av Axel Josefson, Malin Carlsson samt VästKoms VD Ann-Charlotte Järnström, två i förening. Uppdaterad i maj 2020 med Ulf Olsson som ersättare för Malin Carlsson.

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att Ann-Charlotte Järnström ensam tecknar VästKoms firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Senast publicerad