VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Digitala möten

VästKom är en förespråkare för distansmöten, resfria digitala möten. Vi har genom åren medverkat till flera projekt och beslut där samtal, möten och seminarier erbjudits digitalt och möjliggjort att restid inte krävts för att delta på sammankomsten.

Tips till dig som ska medverka på ett digitalt möte!

Ladda ner vår lathund Pdf, 315 kB.

"Kom alltid väl förberedd"

För dig som vill skriva ut den på papper finns här instruktion och en 2-sidig PDF klar för utskrift! Pdf, 464 kB.

Avsätt förberedelsetid precis som du skulle gjort om du behövt förflytta dig för att kunna delta i mötet!

 • Testa tekniken i förväg, ex. Skype eller Teams
 • Koppla in ditt headset - hörlurar och mikrofon!
 • Testa din kamera
 • Stäng av din mail/kalender för att inte bli störd under mötet
 • Var i en bullerfri miljö
 • Sörj för god Internetuppkoppling
 • Anslut i tid!

Använd chattfunktionen för att göra inlägg, begära ordet eller för att kommentera!

 • Använd kameran för att visa att du är med i mötet och när du pratar
 • Stäng av din mikrofon när du inte pratar, använd muteknappen i ditt digitala möte
 • Ha god disciplin för att undvika att prata i munnen på varandra
 • Dokumentera! Glöm inte att dokumentera - antingen genom anteckningar eller att spela in mötet, så att de som inte deltog kan ta del av mötet i efterhand

Genom att testa tekniken i förväg kan eventuella problemen lösas före ditt möte!

 • Kontakta din IT-avdelning vid problem!
 • Se till att ha en bra uppkoppling, gärna med sladd. Om du har trådlöst nät med dålig/instabil uppkoppling, stäng av din egen kamera - alternativt be samtliga deltagare att stänga av sina kameror.
 • Byt helst inte plats under ett möte. Om en mötesdeltagare byter lokal/plats under mötet kan mötet brytas för deltagaren. Koppla upp igen!

Långsiktig strategi för att främja digitala möten!

vidare till re-di.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips på digitala verktyg för samarbeten

vidare till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tech against corona

Senast publicerad