Nationella initiativ
Styrdokument
Organisation
Förutsättningar
Hälsa
Samhälle
Näringsliv
Regional utveckling
Kultur och fritid
Skola
Demokrati
Stödfunktioner

FÖRUTSÄTTNINGAR

Nedan hittar du information om hur arbetet med eSamhället går till på Nationell, Regional och delregional nivå.

NATIONELLT

Sverige

MÅL

Tillgång till en modern och öppen IT-infrastruktur för lärande

Digitala lärresuerser anpassade till varje elevs lärande

Enklare och effektivare skoladministration

ORGANISATION

CeSam SKL

STYRANDE DOKUMENT

Strategi för eSamhället

HANDLINGSPLAN/AKTIVITETER

Handlingsplan 2013-2014

FÖRUTSÄTTNINGAR

Södfunktioner

REGIONALT

Västra Götaland

MÅL

Tillgång till en modern och öppen IT-infrastruktur för lärande

Digitala lärresuerser anpassade till varje elevs lärande

Enklare och effektivare skoladministration

ORGANISATION

SSVIT

STYRANDE DOKUMENT

Visionsdokument

HANDLINGSPLAN/AKTIVITETER

Handlingsplan 2013-2014

FÖRUTSÄTTNINGAR

Södfunktioner

DELREGIONALT


Västkom, Västsvenska kommunalförundens samorganisation, är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland.

Uppgiften är att på regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen. I västra Götaland finns 49 kommuner.

TILL VÄSTKOMS

HUVUDSIDA