Målet är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvaltet och effektivitet i verksamheten.

Styrdokument
Organisation
Förutsättningar

STYRDOKUMENT

ORGANISATION
FÖRUTSÄTTNINGAR

VERKSAMHETER

Västkoms medlemsorganisationer ansvarar för arbetet med e-samhället ​inom en rad olika verksamheter.
Till det kommer även Statens arbete med e-samhället. När ndean kan du klicka dig vidare för att se hur
respektive kommunalförbund och kommun arbetar i de olika verksamheterna.


Hälsa
Samhälle
Näringsliv och arbete
Regional utveckling

Hälsa

Samhällsbyggnad tansport och miljö

Näringlsiv och arbete

Regionala Digitala Agendan

Kultur
Skola

Kultur

Skola

Demokrati

Stödstrukturer

Västkom, Västsvenska kommunalförundens samorganisation, är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland.

Uppgiften är att på regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen. I västra Götaland finns 49 kommuner.

TILL VÄSTKOMS

HUVUDSIDA