VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Enkät till kommunens FVM intressenter

Programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) är omfattande och inför beslut i kommunerna om ev. avrop av optioner, är informationsflödet och informationskvalitén en viktig del.

Därför genomför vi nu en uppföljning av hur ni som primära intressenter i kommunerna upplever detta.

Din medverkan är mycket betydelsefull, och utfallet av uppföljningen kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling.

Undersökningen är anonym och tar bara några minuter. Sista dag för enkäten är 31 januari.

Tack för din medverkan!
Projekt Kommun-FVM

1. I vilken roll har du kommit i kontakt med arbetet med Framtidens Vårdinformationmiljö (FVM?)


1. I vilken roll har du kommit i kontakt med arbetet med Framtidens Vårdinformationmiljö (FVM?)2 Har du tagit del av kostnadsuträkningen från verktyget ”räknesnurran” från VGR/FVM? * (obligatorisk)


2 Har du tagit del av kostnadsuträkningen från verktyget ”räknesnurran” från VGR/FVM?


2.1 Om du svarat ja på fråga 2


__________________________________________1 = Ingen nytta alls 5 = Stor nytta
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Har resultatet varit till nytta för beslut om ev. avrop om optioner

__________________________________________1 = Ingen nytta alls 5 = Stor nytta


3 Har du tagit del av resultat från metodstödet ”Nyttoanalys” från VästKom ?


3 Har du tagit del av resultat från metodstödet ”Nyttoanalys” från VästKom ?


3,1 Om du svarat ja på fråga 3


______________________________________ 1 =Ingen nytta alls 5 = Mycket nytta
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Har resultatet varit till nytta för beslut om ev. avrop om optioner

______________________________________ 1 =Ingen nytta alls 5 = Mycket nytta


4 Har du sökt information om FVM på VästKoms hemsida? * (obligatorisk)


4 Har du sökt information om FVM på VästKoms hemsida?


4.1 Om du svarat ja på fråga 4


______________________________________ 1 = Mycket låg 5 = Mycket hög
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
I vilken grad har du hittat den information om FVM som du sökt efter?

I vilken grad har informationen som du sökt fram varit till nytta för beslut om ev. avrop om optioner

______________________________________ 1 = Mycket låg 5 = Mycket hög


5 Har du sökt information om FVM på Västra Götalandsregionens (VGRs) hemsida?


5 Har du sökt information om FVM på Västra Götalandsregionens (VGRs) hemsida?


5.1 Om du svarat ja på fråga 5


______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
I vilken grad har du hittat den information om FVM som du sökt efter?

I vilken grad har informationen som du sökt fram varit till nytta för beslut om ev. avrop om optioner

______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög


6 Har du deltagit på VGRs/VästKoms informationsmöten om FVM (ex. Road shows)?


6 Har du deltagit på VGRs/VästKoms informationsmöten om FVM (ex. Road shows)?


6.1 Om du svarat ja på fråga 6


______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
I vilken grad har den informationen bidragit till beslut om ev. avrop av optioner?

______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög


7 Anser du som beslutsfattare att du har fått den information om FVM som du behöver för beslut om optionsavrop? * (obligatorisk)


7 Anser du som beslutsfattare att du har fått den information om FVM som du behöver för beslut om optionsavrop?


7.1 Om nej, vilken typ av information saknar du * (obligatorisk)


7.1 Om nej, vilken typ av information saknar duSenast publicerad