VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Enkät för kontaktpersoner kommun FVM

Projektet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) är omfattande och inför beslut i kommunerna om ev. avrop av optioner, är informationsflödet och informationskvalitén en viktig del. Därför genomförs nu en uppföljning av hur kontaktpersonerna i kommunerna upplever detta.

Din medverkan är mycket betydelsefull, och utfallet av uppföljningen kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av informationsflödet i projektet.

Undersökningen är anonym.

Svar senast 13 januari.

1 Vilken roll har du i FVM arbetet? * (obligatorisk)


1 Vilken roll har du i FVM arbetet?2 Har du deltagit på Öppet forum Teknik? * (obligatorisk)


2 Har du deltagit på Öppet forum Teknik?


2.1 Om du svarat ja på fråga 2


______________________________________ 1 = Inte alls nöjd 5 = Mycket nöjd
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Hur nöjd är du med denna form av informationsgivning?

Hur nöjd är du med informationsinnehållet på öppet forum om teknik?

______________________________________ 1 = Inte alls nöjd 5 = Mycket nöjd


3 Har du deltagit på Öppet forum (Allmänt)? * (obligatorisk)


3 Har du deltagit på Öppet forum (Allmänt)?


3.1 Om du svarat ja på fråga 3.


______________________________________ 1 = Inte alls nöjd 5 = Mycket nöjd
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Hur nöjd är du med denna form av informationsgivning?

Hur nöjd är du med informationsinnehållet på öppet forum om allmänna frågor?

______________________________________ 1 = Inte alls nöjd 5 = Mycket nöjd


4 Har du tagit del av de informationsfilmer från Cerner? (ex om Cerner, om Millenium, om funktionaliet i de olika optioner) * (obligatorisk)


4 Har du tagit del av de informationsfilmer från Cerner? (ex om Cerner, om Millenium, om funktionaliet i de olika optioner)


4.1 Om du svarar ja på fråga 4


______________________________________ 1 = Mycket dåligt 5 = Mycket bra
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Hur väl förmedlade filmerna den information som de var avsedda att förmedla (ex. om optioner)

______________________________________ 1 = Mycket dåligt 5 = Mycket bra


5. Har du använt excelfilen för kostnadsuträkning (räknesnurran)? * (obligatorisk)


5. Har du använt excelfilen för kostnadsuträkning (räknesnurran)?


5.1 Om du svarat ja på fråga 5


______________________________________ 1 = Mycket låg 5 = Mycket hög
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Gradera användarvänligheten av verktyget.

Hur stor nytta för beslut om ev. avrop om optioner har du haft av verktyget?

______________________________________ 1 = Mycket låg 5 = Mycket hög


6. Har du använt metodstödet ”Nyttoanalys” från VästKom?


6. Har du använt metodstödet ”Nyttoanalys” från VästKom?


6.1 Om du svarat ja på fråga 6


______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Gradera användarvänligheten av verktyget.

Hur stor nytta för beslut om ev. avrop om optioner har du haft av verktyget?

______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög


7. Har du sökt information om FVM på VästKoms hemsida? * (obligatorisk)


7. Har du sökt information om FVM på VästKoms hemsida?


7.1 Om du svarat ja på fråga 7


______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
I vilken grad har du hittat den information du sökt efter?

I vilken grad har informationen som du sökt fram varit till nytta för beslut om ev. avrop om optioner?

______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög


8. Har du sökt information om FVM på VGRs hemsida? * (obligatorisk)


8. Har du sökt information om FVM på VGRs hemsida?


8.1 Om du svarat ja på fråga 8,


______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
I vilken grad har du hittat den information du sökt efter?

I vilken grad har informationen som du sökt fram varit till nytta för beslut om ev. avrop om optioner?

______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög


9, Har du tagit del av information från konferenser under hösten Avtalsgenomgång, Informationträffar om erbjudandet, Informationsmöte hösten 2019?


9, Har du tagit del av information från konferenser under hösten Avtalsgenomgång, Informationträffar om erbjudandet, Informationsmöte hösten 2019?
Deltagit fysiskt eller sett filmer

9.1 Om du svarat ja på fråga 9.


______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
I vilken grad har den informationen du fick där bidragit till beslut om ev. avrop av optioner?

______________________________________ 1=Mycket låg 5=Mycket hög


10. Har ni haft egna lokala informationsmöten eller andra aktiviteter angående FVM? * (obligatorisk)


10. Har ni haft egna lokala informationsmöten eller andra aktiviteter angående FVM?
10.1 Vilka ledningsfunktioner i nedanstående områden har du som kontaktperson haft möten med angående avrop om optioner ?


10.1 Vilka ledningsfunktioner i nedanstående områden har du som kontaktperson haft möten med angående avrop om optioner ?
Senast publicerad