VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

FVM - Enkät avrop nuläge v14

Nu är det dags för kartläggning nummer två. Vi har haft möte med kommuner som är intresserade av att avropa option 2 och 3. Utifrån dessa möten så har vi kompletterat med några ytterligare frågor. Dialogerna forsätter med dessa kommunerna. Vill er kommun vara med så anmäl er via denna länk.

Din medverkan är mycket betydelsefull för det fortsatta arbetet.

  • Svar önskas senast 3 april.
  • Resultat publiceras 6 april.

Bakgrund

Alla kommuner i Västra Götaland har haft möjlighet att teckna sig för optioner som en del i det omfattande förändringsarbete som Västra Götalandsregionen har påbörjat. Av de tre möjliga optionerna är det option 1 (informationsdelning) som alla kommuner tecknat., option 2 och 3 är tecknade av färre kommuner

Projektet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) är omfattande och inför beslut i kommunerna om ev. avrop av optioner skickas nu denna enkät ut för att få en bild av beslutsläget inför avrop.

Tack för ditt svar!

1 Vilken roll har du i FVM arbetet? * (obligatorisk)


1 Vilken roll har du i FVM arbetet?
På vilken nivå kommer beslutet om avrop av Option 2/3 fattas i er kommun? * (obligatorisk)


På vilken nivå kommer beslutet om avrop av Option 2/3 fattas i er kommun?Är det troligt att ni i nuläget avropar Option 1? * (obligatorisk)


Är det troligt att ni i nuläget avropar Option 1?
Är det troligt att ni i nuläget avropar option 2


Är det troligt att ni i nuläget avropar option 2
Är det troligt att ni i nuläget avropar Option 3?


Är det troligt att ni i nuläget avropar Option 3?

Senast publicerad