Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utbildning

Här finns utbildningsmaterial för Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA.

Utbildningsmaterialet utgår från överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner om riktlinje för in- och utskrivningsprocessen samt hur betalningsansvaret ska regleras i länet. Överenskommelsen utgår från lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som trädde i kraft 1 januari 2018.

Det pågår utbildningar i de förändrade arbetssätt som överenskommelsen och utvecklat IT-stöd innebär. Varje delregionalt område anordnar utbildningar för utbildare och användare. Information finns hos respektive part eller delregional vårdsamverkans hemsida samt kan även fås av delregionala representanter i Regional arbetsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg.

Det är viktigt att berörd personal bereds möjlighet att delta på de utbildningar som erbjuds.

I regionkalendern finns vissa utbildningar inlagda: Regionkalendern sökning på SAMSAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ovanstående utbildningar rekommenderas i första hand.

Som ett alternativ finns även en utbildning till självkostnadspris. För mer information kontakta Peter Severgårdh på Peaknetworks.

Epost: peter.severgardh@peaknetworks.se

Telefon 0705 66 88 66

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131