Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Operativ förvaltning

GITS Operativ förvaltning
Säkersställer ändamålsenlig och säker drift och förvaltning av befintliga systemstöd och
digitala lösningar. Verkar för utveckling och användning av digitala mötesformer
Tillhandahålla informations- och utbildningsmaterial för riktlinjer, rutiner och IT-stöd
samt ge stöd till verksamheterna för att höja kunskapsnivån och implementera nya
arbetssätt och processer inom ramen för samordnad hälsa, vård och omsorg. Arbetet i operativ förvaltning sker med samverkan i focus och organisationsneutralt

I operativ förvaltning ingår:

GITS operativ förvaltning
Maria Fredriksson, Processledare
Christer Nygren, Processledare
Lena Arvidsson, Processledare
Solveig Högberg, Processledare

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131