Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Arbetsgrupp Utveckling

Arbetsgrupp utveckling arbetar med funktionella krav och förankra ny funktionalitet mot verksamhetens önskemål samt att kravställa vidareutveckling mot leverantör. Gruppen ansvarar för att genomföra acceptanstester vid leverans av ny version/patch av SAMSA IT-tjänst

Användbarhetsfrågorna är centrala för att få tjänsten utformad att stödja och styra användaren att uppnå det som är tänkt att SAMSA IT-tjänst ska lösa på ett effektivt och tillfredställande sätt.

Samverkan sker med Arbetsgrupperna Rutin och SIP

I arbetsgruppen ingår:

GITS operativ förvaltning
Solveig Högberg, Processledare, Sammankallande
Christer Nygren, Processledare

Vårdsamverkan Skaraborg
Krister Bergqvist, Skaraborgs sjukhus

Närvårdssamverkan SAMLA
Karolina Wolmhag, Delregional processledare

SIMBA
Vakant

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Cathrine Karlsson, Tranemo kommun

Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet
Marita Wiklund, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Vårdsamverkan Fyrbodal
Rosmarie Engstig, Åmåls kommun 

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131