Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Arbetsgrupp Rutin

I Arbetsgrupp rutin tar man fram underlag och dokument rörande rutinfrågor. Samverkan sker med Arbetsgrupperna Utveckling och SIP.

I arbetsgruppen ingår:

GITS operativ förvaltning
Lena Arvidsson, Processledare, Sammankallande

Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet
Gisela Fridstedt, Sahlgrenska univeristetsjukhuset
Helen Ström, Partille kommun (adjungerad)

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Ingela Thorell, Primärvård

Närvårdssamverkan SAMLA
Lena Arvidsson, Processledare

SIMBA
Vakant

Vårdsamverkan Fyrbodal
Vakant

Vårdsamverkan Skaraborg
Robin Ahlm, Skaraborgs kommunalförbundAdress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131