Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Uppföljning NPÖ och privata vårdgivare

Varför gör NPÖ skillnad?

Behöver nu er hjälp med att svara på några frågor om hur ni tänker kring NPÖ i er verksamhet.

INFORMATIONSLÄMNARE


ANVÄNDNING AV NPÖ
NPÖ är ett nationellt verktyg för sammanhållen journalföring som gör det möjligt för vårdpersonal att få en heltäckande bild av patienten i syfte att ge en säkrare vård.
Är din verksamhet ansluten eller planerar att ansluta sig till NPÖ via eget verksamhetssystem?
Är din verksamhet ansluten eller planerar att ansluta sig till NPÖ via eget verksamhetssystem?


Hur väl känner er verksamhet till möjligheten att nå NPÖ via uthopp från SAMSA
Hur väl känner er verksamhet till möjligheten att nå NPÖ via uthopp från SAMSA


På gitsvg.se/npö hittar du "Informationsmaterial" och underlag som kan vara till stöd i samband med användning av NPÖ. Beskriv vad ni behöver stöd med?


Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131