Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utbildningsmiljö

Angående rensning av ärenden i Utbildningsmiljön SAMSA IT-tjänst

Varje natt sker en automatisk rensning av skapade Ärenden och SIP i utbildningsmiljön SAMSA IT-tjänst. Det gäller alla Ärenden och SIP med ett personnummer från 1900-talet.

De ärenden och SIP som har ett personnummer från 2000-talet sparas i utbildningsmiljön.

Det innebär att den som har behov av att förbereda några ärenden eller SIP inför ett utbildningstillfälle ska använda ett personnummer från 2000-talet eftersom dessa sparas.

När personnummer från 1900-talet används kommer dessa rensas efterföljande natt och personnumret kan därefter användas igen som en helt ny person.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131