Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg

Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg består av personer som ingår i den delregionala vårdsamverkansstrukturen i Västra Götaland

GITS operativ förvaltning är sammankallande för Regional beredningsgrupp och rapporterar till och från arbetsgrupperna Rutin, SIP och Utveckling samt Ledningsråd

Gruppen stödjer och deltar i genomförandet av förvaltningsplan och beredning av underlag till ledningsrådet. Mandat att företräda sitt delregionala vårdsamverkansområde och dess ingående verksamheter. Ansvarar för att genomförandet av förvaltningsplanen hänger ihop på lokal, delregional och regional nivå.

Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet

Anne-Charlotte Larsson
Processledare

Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet

Björn Gunnarsson
Delregional utvecklingsgrupp SAMSA

SAMLA

Karolina Wolmhag
Delregional samordnare

SIMBA
Johanna Junkvist Lindau
Delregional samordnare

Skaraborg
Krister Bergqvist
Vårdsamverkan Skaraborg

Södra Älvsborg
Charlotte Bliesener Falkenström
Koordinator Närvårdskontoret

Vårdsamverkan Fyrbodal
Carola Murås
Kanslichef Vårdsamverkan Fyrbodals kansli


Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131