Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Varför NPÖ

Nationell patientöversikt, NPÖ, är en sammanhållen journal som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner och privata vårdgivare.

NPÖ är ett ”titthål” för läsning via webben – ingen patientinformation lagras i NPÖ.

Mer information om sammanhållen journalföring i Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanhållen journalföring styrs av patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40).

Nyttan med NPÖ

NPÖ minskar risken för felbehandlingar och är ett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet. 

Nyttan uppstår främst vid vårdövergångar mellan vårdgivare med olika vårdinformationssystem. Både för den som tillgängliggör sin information och den som tar del av informationen.

Idén med NPÖ

Den grundläggande idén är att viss information som skrivs i de enskilda vårdgivarnas journalsystem ska kunna delas mellan samtliga vårdgivare som är delaktiga i patientens vård. NPÖ används med fördel i samarbetet mellan kommun, landsting och privata vårdenheter.

Nationellt regelverk NPÖ

Ineras styrelse beslutade i april 2014 om ett nationellt regelverk för vad som bör visas i NPÖ. Regelverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tagits fram tillsammans med alla vårdgivare som är anslutna som producenter i NPÖ.

Dela information

Till NPÖ kan en vårdgivare vara ansluten som producent och/eller konsument. Vid anslutning som producent väljer vårdgivaren att visa egen journalinformation för andra vårdgivare.

Som konsument (läsa) tar vårdgivaren del av annan vårdgivares journalinformation. Samtliga landsting i Sverige är både producent och konsument av journalinformation.

 

Instruktionsfilmer om NPÖ

Instruktionsfilmen går igenom gränssnittet i NPÖ och visar steg för steg var alla informationsmängder finns och vilka funktioner du kan använda. Filmen är indelad i tio separata avsnitt. Instruktionsfilm om NPÖ (Inera) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmen om Åke - en del av NPÖ-projektet som är gjord i det nationella NPÖ-projektet. Filmen visar hur NPÖ fungerar och vilken nytta det ger personal och patienter när NPÖ finns på plats. Filmen är cirka 6 minuter lång. Filmen om Åke (Inera) Länk till annan webbplats.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131