Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Checklista för åtkomst för åtkoms till NPÖ

Vägval för nå tjänsten.

  1. Via eget journalsystem (Kontakta din systemleverantör som hjälper dig med anslutningen). Genom att ansluta journalsystemet har du möjlighet att även bli producent (Visa egen journalinformation).
  2. Genom Uthopp från SAMSA kan du läsa information om de patienter som finns i SAMSA.
  3. Via www.npo.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du nå NPÖ under förutsättning att du uppfyller kraven nedan.

SITHS-kort krävs för att få tillgång till tjänsten NPÖ.

Medarbetaruppdrag VoB SJF (Vård och Behandling Sammanhållen journalföring). I detta medarbetaruppdrag ingår förutom behörighet till NPÖ, även att man kan nå Pascal (på samma sätt som tidigare).

  1. För privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen är det respektive vårdenhets verksamhetschef som beställer medarbetaruppdrag i KIV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (katalog i väst) via behörighetsbeställningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (Se Instruktion till behörighetsbeställningen Powerpoint, 2 MB.). Om verksamheten saknar behörighet för verksamhetschef görs en beställning via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  2. För kommuner är det respektive enhetschef som ansvarar för bedömning om legitimerad personal ska få åtkomst till NPÖ. Hen meddelar huvudadministratör för hälso- och sjukvårdens adresskatalog (HSA) och personen får medarbetaruppdrag.

Kundavtal med Inera

  1. Privata vårdgivare som har avtal med Regionen och inte ansluter via eget system behöver i dagsläget inte teckna avtal med Inera för att få tillgång till NPÖ visa uthopp SAMSA.
  2. Kommuner måste ha avtal med Inera (Kundavtal 2). 
    Information  om avtalet finns på Ineras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vårdgivarens ansvar - Inom NPÖ används säkerhetstjänsterna Spärr och Logg.
Läs mer om tjänsterna Förvalta och använda tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  |  Film om logg och spärrhantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Patientens samtycke, patientrelation samt informationsplikt »

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131