Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Viktig information till kommunanställda

Beställ inte eTjänstekort på NU-sjukvårdens utgivningskontor i Trollhättan och Uddevalla

Kommunanställda ska ej boka tider för eTjänstekort eller beställa andra tjänster i vårt nya Bokningsstöd på NU-sjukvårdens utgivningskontor i Trollhättan (NÄL) och Uddevalla (Sjukhuset) då dessa ej har behörighet att beställa kort åt kommunerna.

Anledningen till detta är att Bokningsstödet utvecklades i enlighet med de förändringar i utgivningen som Efos-korten skulle innebära, och i dagsläget har inte NU-sjukvården behörighet att tillhandahålla tjänsterna eTjänstekort, Tillfälliga kort (reservkort) och PUK-kod till kommunanställda.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131