Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Uppskov gällande krav på tillitsnivå 3

På uppdrag av regioner och kommuner i Sverige har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) drivit frågan om LoA3 (tillitsnivå 3) gentemot myndigheterna. Detta har resulterat i att eHälsomyndigheten, som hittills är de enda vi känner till som ställt krav på LoA3, den 9:e mars 2021 tagit beslut (dnr 2021/01153) om att ytterligare förlänga dispensen gällande krav på LoA3 till årsskiftet 2021/22. Tidigare har Inera AB fått direktiv från sina ägare, regioner och kommuner, att inte införa krav på LoA3 förrän dessa så anger. Sammanfattningsvis finns därmed inga krav på LoA3 för åtkomst till nationella system som förvaltas av Inera AB eller eHälsomyndigheten förrän tidigast vid årsskiftet 2021/22.

De främsta skälen till beviljad dispens är (förutom pågående pandemi):

  • Det saknas en fungerande process för utgivning av reservkort LoA3 som regioner och kommuner kan mäkta med
  • Det finns idag ingen möjlighet att utfärda LoA3 till utländsk personal

Att regioner och kommuner ännu inte uppdaterat alla sina kort har inte haft någon primär påverkan på beslutet.

Ovan beslut påverkar inte sista möjliga dag för att uppdatera ett befintligt SITHS-kort till SITHS e-ID. Myndigheten för digital förvaltning – DIGG, är ansvarig för denna dispens och anpassar inte DIGG sitt krav till eHälsomyndigheten kvarstår beslut om 24:e mars 2021 som sista dag för uppdatering till SITHS e-ID.

Vi uppmanar dock samtliga att snarast möjligt uppdatera sitt gamla SITHS-kort till SITHS e-ID då det är kostnadsbesparande och innebär att livslängd för certifikat och kort överensstämmer. De gamla SITHS-certifikaten har en livslängd till ax 2022-05-08 oavsett om kortet är giltigt längre.

Vi vill även passa på att skicka med information om möjligheten till Mobilt SITHS eID och Elektronisk underskriftstjänst.

Båda kommer att levereras från Inera AB under mars månad men kräver vissa anpassningar av respektive organisations IT-miljö, läs mer här:

Inera lanserar mobil inloggning med SITHS - Inera Länk till annan webbplats.

Vidare har vi uppmärksammat önskemål från flera att driva frågan att använda SITHS för inloggning till statliga myndigheters system. Många anställda inom kommuner, regioner och privata aktörer vill helst inte använda sin personliga e-legitimation eller Bank-ID i tjänsten. Ett arbete har därför påbörjats med inventering över vilka av myndigheternas system kommuner och regioner önskar ansluta till med SITHS.

 


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131