Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Uppgradering SITHS e-ID uppdaterad tidplan

Under början av april tog Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) beslut om att utöka den dispens som givits för SITHS. Detta innebär att uppgradering kan fortgå även under hösten. Rekommendationen från Västra Götalands gemensamma Utgivarforum för eTjänstekort är dock att fortsatt jobba med frågan för att bibehålla det momentum som redan finns och tidigare satt tidplan.

Det finns stora fördelar i att hålla tempo i arbetet för att uppgradera befintliga SITHS-kort med ny generations certifikat för SITHS e-ID. Bl.a. så ger uppgraderingen en förlängning av certifikatens giltighetstid till kortets fulla längd. Vidare är information i flera fall redan spridd och vi ser en utmaning i att få upp relevansen i frågan om arbetet stannar av. Utöver detta vet vi i dagsläget inte hur Covid-19 kan tänkas utvecklas under hösten och hur det kan påverka verksamhet och bemanning.

Således jobba vidare med frågan så gott ni kan för att hantera merparten av uppgraderingarna innan sommaren. Samtliga organisationer har därefter möjlighet att fånga in de som inte nåtts eller av andra skäl ej haft möjlighet att uppgradera under hösten så att kostnader för kortutbyten minskas i möjligaste mån.

vänligen
/Ansvarig Utgivare för Västra Götaland

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131