Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Samlad information om SITHS

Vi vill med detta sommarutskick sammanfatta ett antal punkter rörande SITHS enligt nedan:

  • Förändring i bemanning inom gemensam utgivning i GITS
  • Säkra tillgång till reservkort redan nu utifrån eventuell andra våg av Covid-19
  • Tillgänglighet av utgivning i sommar
  • Uppgradering till SITHS e-ID
  • Fakturering för beställda SITHS-kort
  • Nytt utgivningskontor i Marks kommun

Förändring i bemanning inom gemensam utgivning i GITS

Under våren har vi tyvärr fått en reducerad bemanning inom gemensam utgivning i GITS pga sjukskrivning. Vi välkomnar därför Rosana Mitrovska Samoud som kommer sätta sig in i arbetet under sommaren. Rosana kommer senast från Närhälsans kansli där hon fortsatt agerar Lokal IT-ansvarig (LITA) på 50% och har redan viss erfarenhet av utgivning av eTjänstekort. Vi ser fram emot denna förstärkning och återkommer efter sommaren med förslag och dialog kring aktiviterer för förstärkt samverkan i Västra Götaland.


Säkra tillgång till reservkort redan nu utifrån eventuell andra våg av Covid-19

Inera har under våren gått ut med en uppmaning om att respektive organisation bör säkra minst tre månaders behov av reservkort inför en eventuellt ny våg av Covid-19.

Som ett extra lager av säkerhet har gemensam utgivningsorganisation säkrat ett visst antal reservkort och kommer likt tidigare att koordinera tillgång och prioritering av reservkort vid ev akut brist.Tillgänglighet av utgivning i sommar

Under semestertider kommer tillgängligheten i utgivning att gå ner med minskade öppettider för fotografering och uthämtning av eTjänstekort (SITHS-kort). Tillgängliga tider på respektive utgivningsplats finns att ta del av via bokningsstödet precis som vanligt för de verksamheter som nyttjar systemstödet. Förberedelser har även skett genom säkring av reservkort.

Under veckorna 28-31 kommer TjänsteID-service reducera sin verksamhet och anpassa sina supporttider enligt nedan:

Supporttider TjänsteID-service v. 28-31

Mån, Ons, Fre

09:00 - 12:00

Tis, Tors

13:00 - 16:00

Kontaktuppgifter för samtliga med eller utan bokningsstödet finns här.

Uppgradering till SITHS e-ID

Uppgradering från SITHS till SITHS e-ID fortgår och Västra Götaland som helhet ligger bra till. Dock behövs ett fortsatt fokus för att nå samtliga inom respektive organisation och verksamhet för att genomföra nödvändig uppgradering. Tänk på att eTjänstekort som närmar sig slutdatum måste bytas och kan inte förlängas genom uppgradering. Alla nya kort som nu beställs innehåller nya certifikat direkt.

Information om hur uppgradering går till, frågor och svar och respektive organisation/förvaltning viktiga biträdande utgivare som driver arbetet framåt finns att finna här.


Fakturering för beställda SITHS-kort

Under våren har vi fortsatt haft utmaningar i fakturering av eTjänstekort. För att säkra process, kunduppgifter och fakturor har ingen fakturering av beställda eTjänstekort skett sedan februari. Vi samlar nu ihop samtliga underlag och kommer starta igång faktureringen efter sommaren igen. Vi hoppas på er förståelse och att ni därmed ska få kompletta fakturor och underlag framledes.


Nytt utgivningskontor i Marks kommun

Under våren har ett nytt utgivningskontor i samverkan öppnat i Kinna i Marks kommun. Kommunen har därmed tagit steget in att bli en del i den gemensamma utgivningsorganisationen för utgivning av eTjänstekort i Västra Götaland och servar verksamheterna i närområdet från såväl kommun som region inkl tillhörande privata vårdgivare. Vi välkomnar Marks kommun och om fler verksamheter ser behov och möjlighet att delta i gemensam utgivning ta gärna kontakt med oss för fortsatt dialog (etjanstekort@vgregion.se).


Vi vill avslutningsvis önska er alla en riktigt härlig sommar och tacka er och samtliga utgivningskontor för allt arbete och samarbete för att säkra utgivning av eTjänstekort i Västra Götaland.
vänligen
/GITS


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131