Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nationella krav på tid för uthämtning av kort stramas åt

För att upprätthålla regelverk och processer stramas nu rutiner åt från nationell ansvarig grupp - SITHS Policy Authority (SITHS PA). Detta innebär att eTjänstekort som beställts och har levererats till utgivningskontor måste hämtas ut inom 3 månader och ska annars avregistreras. Förändringen kommer gälla från och med 31 januari

Beslutet togs på senaste PA-mötet och ska effektueras från och med den siste januari 2020. Således behöver beställda kort hämtas ut snarast möjligt men senast inom 3 månader från att utskick om att kort nu finns på plats kommit mottagaren till handa.

Information har ocskå uppdaterats i bokningsstödet, där tider för fotografering och uthämtning av kort sker. Således kommer respektive person som beställer kort direkt få information om att de måste hämta sitt kort inom 90 dagar. Om kortet inte hämtas ut efter 90 dagar kommer det makuleras och nytt måste beställas om behov kvarstår.

Då det är känt att ytterligare tider krävs kommer en inventering göras på varje utgivningskontor för att vid behov kunna stärka upp för att erbjuda förbättrad tillgänglighet.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131