Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nästa steg i arbete med identitet och behörighet i federation Västra Götaland

Nu börjar slutförberedelserna för att kunna erbjuda en gemensam säker anslutningspunkt där Västragötalands 49 kommuner och Regionens vårdinrättningar kan koppla upp sig på ett säkert sätt mot lokala, nationella och regionala system. Främst bland de regionala systemen ligger självklart Millennium i Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM).

En förbättrad, enklare och mer flexibel inloggningslösning har varit efterfrågad i flera år men har inte kunnat förverkligas tidigare pga olika omständigheter. Nu när kommunerna och regionen ska koppla upp sig mot det nya journalsystemet Millennium som införs i Västra Götaland så blir timingen perfekt att etablera en fördjupad samverkan. Gemensamt ska samtliga erbjudas möjlighet att koppla upp sig mot en gemensam punkt för att därifrån vidare kopplas upp mot det nya systemet Millenium (FVM). Alla organisationer kommer att vinna på detta!

Denna lösning ger sedan möjligheter att, på ett enkelt sätt, koppla upp nya digitala tjänster och nya säkerhetslösningar som snabbt blir tillgängliga för samtliga kommuner och regionen. En säkerställd identitets- och behörighetshantering är dessutom en grundläggande förutsättning för att Västra Götalandsregionen (VGR) med alla 49 kommuner i framtiden ska kunna digitalisera och samverka på ett effektivt sätt i invånarens tjänst.

Uppdraget är beslutat av, mellan VGR och de 49 kommunerna, gemensam styrgrupp SITIV och syftar till att ta fram nödvändiga underlag för att konkretisera och förverkliga detta erbjudande. Projektledare för arbetet Christians Bonfré (tidigare Digitaliseringschef Svenljunga kommun) har varit del i tidigare arbete och har redan påbörjat sitt uppdrag. Återrapportering kommer ske till SITIV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. efter sommaren. Arbetet bedrivs inom ramen för GITS med stöd av Karl Fors (Länssamorndare Västkom, Amra Kadic (Enhetschef Vårdens digitalisering VGR) och Linn Wallér (Funktionsledare GITS).

Resultat och rekommendation från genomförd PoC finns här.

Information om progress och arbete kommer ges kontinuerligt och ev frågor kan redan nu riktas till gits@vgregion.se.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131