Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Initierat projekt:
- Mobila arbetssätt i Västra Götaland

Strax innan sommaren tog SITIV beslut om att genomföra projekt kring mobila arbetssätt i Västra Götaland. Projektledare John Petersson finns nu på plats sen en tid tillbaka och har börjat forma såväl plan som organisation kring arbetet.

Grundläggande för fortsatt utveckling och förbättrade verksamhetsprocesser är förutsättningar för mer flexibla arbetssätt. Behov finns av att enkelt och säkert kunna ta del av information och dokumentera via såväl egna som delade mobila enheter. Behovet finns inom såväl lokala, regionala som nationella system och för samtliga verksamhetsområden. Projektet fokuserar på identietet- och behörighetshantering (IAM - Identity and Access Management) samt tillitsskapande via federation.

Läs gärna vidare: www.gitsvg.se/mobilaarbetssatt


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131