Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Fakturering av beställda eTjänstekort återupptas

Fakturering från mars 2020 och framåt till dagens datum kommer nu initieras efter att process, kunduppgifter och fakturor har säkrats. Fakturor kommer gå ut inom kort och kommer därefter hanteras kontinuerligt likt tidigare. De eTjänstekort (SITHS-kort) som inte har inkluderats i tidigare fakturering från 2019-01-01 - 2020-02-28 har också sammanställts och kommer faktureras den närmaste tiden

Innan sommaren (Nyhet 2020-06-22 Öppnas i nytt fönster.) meddelades att det fanns utmaningar i fakturering av eTjänstekort efter att nytt systemstöd tagits i drift. För att säkra process, kunduppgifter och fakturor gjordes en grundlig genomlysning under våren och fakturering pausades. Vid beställning av eTjänstekort ska dess kostnad faktureras efterföljande månad och så kommer ske framöver. Således kommer de fakturor som skickas ut visa en sammanställning på beställda eTjänstekort per månad då den faktiska beställningen gjordes, dvs inte när eventuell fotografering gjorts och oavsett om kortet ännu har hämtats ut eller inte.

Vid genomlysning har även utredning gjorts över ej faktuerade eTjänstekort från tidigare tidsperiod (2019-01-01 - 2020-02-28). Sammanställning är gjord och kommer faktureras separat med tydlighet i vilka beställningar det gäller och under vilken tidsperiod. Underlaget utgår även här från när beställningarna är genomförda.Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131