Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Dags att uppgradera ditt eTjänste/SITHS-kort

Nu kan samtliga uppgradera sina eTjänste/SITHS-kort till ny generation av certifikat. All nödvändig information finns samlad på följande sida:

På ovan sida kan du bl.a. ta del av

  • Länk till uppgradering
  • Förutsättningar för uppgraderingen
  • Frågor och svar
  • Instruktion och prsentation frörande uppgaderingen riktad till chefer
  • Kontaktuppgifter till din lokalt ansvariga

Informera gärna dina kollegor om de inte nåtts av informationen så att vi gemensamt kan uppgradera samtliga kort innan den siste maj.

Stort lycka till!

/GITS


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131