Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Rådande covid-19-situation förlänger remisstid för riktlinje om SIP

Remisstiden för ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen” var tidigare satt till 4 april, men förlängs nu.

Ledningsrådet hälsa, vård och omsorg har förlängt remisstiden för ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen”.

Anledningen till förlängningen är:

  • Sahlgrenska Univeristetsjukhuset och Närhälsan önskar förlängd remisstid
  • Rådande situation med covid-19 påverkar verksamheternas möjligheter att nu prioritera att skriva ett remissvar
  • "Överenskommels om samverkan för barn och ungas bästa"- bör gå hand i hand med riktlinje och rutin för SIP-processen
  • "Huvudbetänkandet från God och Nära vård", kan påverka riktlinjen för SIP i VG

Beslut: Remisstiden för ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen” förlängs till och med 15 september 2020.

I och med förlängd remisstid ges möjlighet för samtliga remissinstanser att inkomma med remissvar till och med 15 september.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131