Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utfört: Akuta nätverksåtgärder VGR-NET

Torsdagen den 6 oktober klockan 19:00 - 20:00 genomförs ett säkerhetshöjande underhållsarbete på nätverket VGR-NET.

Korta avbrott i internettrafiken kan uppstå under tiden. Även VPN-trafik kan påverkas.

För SAMSA användares del betyder det att uthopp till NPÖ och åtkomst via VPN kan störas under kortare perioder. Åtkomst till SAMSA via Sjunet/Kommunikationstorget skall ej påverkas


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131