Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

SAMSA - Ny teknisk lösning för SITHS-korts inloggning

Informationen om ny teknisk lösning för SITHS vänder sig huvudsakligen till er lokala IT-avdelning/tekniska kontakt för SAMSA.

Under 2023 pågår ett arbete med att byta teknisk lösning för att logga in i IT-system med SITHS kort. Idag används NetID från Secmaker som ska avvecklas och ersättas med SITHS eID.

Arbetet är initierat av Inera Länk till annan webbplats. och behöver vara utfört senast den 30 juni 2023. Det finns en licenskostnad för Net iD Enterprise som uppkommer efter 2023-06-30.

Här finns mer information om "Ny lösning SITHS" (NLS)

https://www.inera.se/utveckling/pagaende-projekt-och-utredningar/ny-losning-for-siths/ Länk till annan webbplats.

SAMSA är sedan uppdateringen som utfördes den 28 november 2022 till version 1.0.9.100 anpassat till att fungera ihop med Ineras eID lösning NLS.

Till SAMSA användare

Byte av inloggningslösning skall ej påverka hur ni loggar in i SAMSA. Ni använder samma länkar och SITHS-kort när ni ansluter, precis som tidigare.

För användare inom Västra Götalandsregionen pågår ett arbete i Koncernstab digitalisering (VGR-IT) med att ersätta NetID.

Ni kan läsa mer här: https://insidan.vgregion.se/delade-menyer/stod-och-tjanster/amnen-a-o/projekt/pagaende-projekt/anpassningar-for-nasta-generation-siths/ Länk till annan webbplats.

Till lokalt teknisk ansvarig för SAMSA

SAMSA är testa med de båda lösningar som kan ersätta NetID med positivt resultat.

SITHS eID för Windows - 2.0 med Net ID Enterprise kvar på arbetsstationen

SITHS eID för Windows - 2.0 MD (Minidriver)

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/IAM/pages/2653945869/Avveckling+och+samexistens+med+Net+iD+Enterprise Länk till annan webbplats.

Tips: Tänk på att testa samtliga applikationer som använder SITHS kort innan bytet. Tänk även på att testa mot de nationella system ni använder som kräver SITHS-kort för era användare.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131