Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

SAMSA IT-tjänst - Uppdatering av certifikat

Denna nyhet berör ej de datorer som administreras av VGR-IT såsom sjukhus och Närhälsan då detta ingår i den ordinarie hanteringen av dessa datorer.
-

Följande åtgärd behöver göras av IT-enhet eller supportavdelning:

Information är skickad till kommunernas IT-enheter.

Västra götalandsregionen ska uppdatera giltigheten på certifikat i SAMSA IT-tjänst i början på februari 2022. Inför detta ska datorer som används till att nå SAMSA IT-tjänst uppdatera sina lokala certifikat från Inera rörande SITHS PKI identifieringstjänst.

För att få full funktionalitet och att användare skall slippa se felmeddelanden rörande certifikatfel installeras uppdaterade certifikat enligt beskrivning.

Teknisk information ni behöver för att kunna installera certifikaten hittar ni här:
https://www.inera.se/siths/repository Länk till annan webbplats.

Certifikaten som behöver installeras:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/IAM/pages/289082989/PKI-struktur+och+rotcertifikat Länk till annan webbplats.

De certifikat som minst måste finnas installerade lokalt på varje dator som använder SAMSA IT-tjänst är följande:

  • SITHS e-id Root CA v2
  • SITHS e-id Person HSA-id 2 CA v1 (om verksamheten väljer att tillåta tillitsnivå 2)
  • SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1

Arbetet att installera certifikaten lokalt bör ske i god tid före bytet som är beräknat till början på februari 2022.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131