Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyheter i samband med ny release av SAMSA

Efter dagens uppdatering av SAMSA IT-tjänst till version 1.0.4.200 har ett flertal dokument justerats

Rutinen är uppdaterad:
Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA version 2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lathundar är uppdaterade:
http://gitsvg.se/gits/samsa/utbildninglathundar/lathundar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Gemensam funktionalitet för alla verksamheter beskrivs nu i en separat lathund benämnd:
"Generell IT-tjänst SAMSA Lathund Västra Götaland vers 1.0"
De övriga lathundarna är därmed betydligt kortare än tidigare.
Lathundarna är även uppdaterade utifrån de nyheter som tillkommit i SAMSA under året t.ex. borttaget av meddelandet Information vid utskrivning.

Utbildningsmaterial är tillagda och uppdaterade:
http://gitsvg.se/gits/samsa/utbildninglathundar/utbildningsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Som stöd för verksamheternas utbildningar i SAMSA IT-tjänst har fyra utbildningspresentationer tagits fram. Dessa ersätter en längre presentation som fokuserade på övergången till "nya SAMSA". Verksamheterna väljer själva vilka delar som passar in i de lokala utbildningarna.Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131