Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Information rörande SAMSA under vecka 46

Under vecka 46 fick några kommuner i Västra Götaland problem med att nå tjänster över Kommunikationstorget, däribland IT-tjänsten SAMSA.

SAMSA IT-tjänst hade inga driftsproblem utan det handlade endast om åtkomstproblem till IT-tjänsten för 12 kommuner.
Problemen uppstod vid övergång mellan två olika nätleverantörer för berörda kommuner där Telia ersattes av IP-only.
Lärdomar vi direkt drar av problemen som upptog är att det är av vikt att övergångar och förändring av förutsättningar sker i samverkan och att funktionalitet verifieras innan förändringar införs. Händelsen kommer analyseras ytterligare för att tydliggöra och åtgärda identifierade brister.Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131