Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Information avseende ersättningsbelopp för utskrivningsklara patienter samt beräkning av betalningsansvar för patienter inom psykiatrisk vård

Det belopp som en kommun under år 2020 ska lämna i ersättning för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6§ lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är av socialstyrelsen fastställt till 8200 kr för ett vårddygn.

I enlighet med Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen inträder från och med 2020-01-01 kommunens betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar enligt s.k. individberäkning för patienter inom psykiatrisk vård.

Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Läs mer om
Överenskommelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Vårdsamverkan Västra Götalands hemsida www.vardsamverkan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beräkning av betalningsansvar på GITS hemsida www.gitsvg.se/samsa


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131