Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Enkätstudie avseende implementering av Samverkanslagen (2017:612)

Utifrån införandet av Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård, pågår en studie av arbetet med implementeringen i Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner. Syftet med studien är att få en bredare kunskap om implementeringsarbetets genomförande och villkor. Uppdraget att genomföra studien har Kommunforskning i Västsverige (KFi) och projektledare är docent Mikael Löfström.

Det har tidigare genomförts två intervjustudier och nu kommer en enkätstudie att genomföras. Enkäten skickas ut till ett urval av användare av IT-tjänst SAMSA. 


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131