Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Uppföljning om att ersätta fax

I maj genomfördes en undersökning om hur fax används i samband med in- och utskrivning från slutenvården i Västra Götaland.

Uppföljningen (112 svar) visar bland annat att:

  • Merparten är eller kommer att ansluta sig till NPÖ under 2019
  • Cirka 85% använder NPÖ dagligen eller några gånger i veckan.
  • Användningen av NPÖ är större bland kommunerna än i primärvården
  • Ökad kunskap om möjligheten att nå NPÖ via SAMSA efterfrågas
  • Hantering av samtycket fungerar relativt bra men bör tydliggöras
  • Dokumenthanteringen kan förbättras, framför efterfrågas att dokumentationen är klar vid utskrivning.

Resultatet kommer att ligga till grund för höstens arbete

Se rapporten Pdf, 372 kB. och

Lämna gärna synpunkter


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131