Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Sluta faxa handlingar som finns i NPÖ

NU-sjukvården har slutat faxa handlingar som finns i NPÖ till kommunerna i samband med utskrivning från slutenvården. Inventering pågår för att inventera förutsättningar för att även sluta faxa till primärvården. Merparten av de privata vårdgivarna är på gång att ansluta sig vilket är förutsättningen för att ta bort fax-hanteringen även till denna målgrupp.

Nu fortsätter arbetet med att se över förutsätniningarna för att även Alingsås lasarett ska kunna genomföra samma hantering.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131