Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

SIMBA effektiviserar hantering av epikriser

SIMBAs samordningsgrupp har tagit beslut om att tillgängliggöra epikriser via NPÖ från och med den 1 januari 2019.

Från regionalt håll finns en medveten strävan mot att samtliga vårdgivare ska vara anslutna till NPÖ, vilket även är inskrivet som ett krav för all primärvård i KoK bok 2019, och att epikriser görs tillgängliga för berörda parter via NPÖ från och med den 1:e januari 2019.

SIMBAs arbetsgrupp föreslår samordningsgruppen att fatta beslut om att epikriser tillgängliggörs via NPÖ. Förslaget är att information om att epikris finns i NPÖ skrivs in i SAMSA vid utskrivning från slutenvården. De vårdcentraler som ännu inte är anslutna till NPÖ får kontakta sjukhuset och be dem översända epikris via fax när de läser meddelandet i SAMSA. Samordningsgruppen fattar beslut i enlighet med arbetsgruppens förslag.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131