Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nytt datum för erfarenhetsdag om att bli producent till NPÖ

Vi måste flytta fram erfarenhetsdagen för "Att bli producent till NPÖ" till den 17 januari.

Planeringen fortsätter och vi återkommer med detaljerad agenda och hållpunkter längre fram.

Planen är att vi startar ca kl 09.00 med fika, programmet startar ca 09.30 och slutar ca 15.30.

Förslag till agenda

Inledning - Uppdrag Nuläge – GITS, Siv Torstensson
Aktuellt om Nationell Patientöversikt – Inera, Peter Rosengren alt Marcus Hjorth
NPÖ i Västra Götaland – Lena Bernhardsson
Erfarenheter från Blekinge och Karlskrona – Camilla Jönsson
Erfarenheter från Östergötland och Ödeshög – Selima Malic
Tieto berättar om sina erfarenheter och förutsättningar för kommuner att bli producent – Paula Melakar
Avslutning med frågor och nästa steg.

Till intresseanmälan


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131