Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

NPÖ-aktuellt

Just nu pågår en enkätundersökning om hur NPÖ används idag inom primärvård och kommuner. Målet är att få en nulägesbild över användningen, åtkomsten men också vilka hinder och eventuella behov som finns för att underlätta ökad användning.

Enkäten tar ca 5 minuter och har gått ut till samtliga primärvårder och rehab. Den kommer även att gå ut till samtliga kommuner.

Stort tack för era svar. De är viktiga i det fortsatta arbetet.

Har ni frågor kontaktar ni siv.torstensson@fyrbodal.se

En av anledningarna till enkäten är att SIMBA har valt att ompröva tidigare beslut.

Detta beslut innebär att fax kommer att användas mellan i första hand primärvård och sjukhus.

"Beslut: Samordningsgruppen fattar beslut om att kopia på epikris skickas via fax till berörda verksamheter den dag patienten skrivs ut från slutenvården.
Sjukhusrepresentanterna hade gärna sett att samordningsgruppen hållit kvar vid beslutet som togs i september 2018."

Du vet väl att det finns ett uthopp från SAMSA till NPÖ?

Sedan årsskiftet finns möjlighet att nå NPÖ via ett "uthopp från SAMSA". För att få tillgång till NPÖ krävs patientens samtycke (som inhämtas och skrivs in i SAMSA), patientrelation och medarbetaruppdraget Sammanhållen journalföring SJF (vilket är samma som för Pascal).

Mer information


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131