Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Kartläggning av förutsättningar

Nu pågår kartläggning över kommuners förutsättningar att ansluta sig som producent till NPÖ. Arbetet utgår från förmågan hos leverantörer till kommuners verksamhetssystem att producera (visa information) till NPÖ.

Genom att kartlägga förutsättningarna kan kommunerna sedan få ett underlag att fatta beslut om att bli producent till NPÖ. Målet är att skapa en samsyn kring de informationsmängder som produceras och som skapar mest nytta för sammanhållen journalföring. Till detta arbete behöver vi även starta en arbetsgrupp för gemensamma sökord för att förenkla och förbättra informationshanteringen.

Vi kommer gärna och berättar om arbetet och har ni frågor och synpunkter får ni gärna kontakta oss.

Se gärna filmen om erfarenhetsdagen kring NPÖ från 17 januari


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131