Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Allt fler privata vårdgivare ansluter sig till NPÖ

Sedan hösten 2018 pågår ett aktivt arbeta att ansluta privata vårdgivare i Västra Götaland till Nationell patientöversikt. Under 2019 är förhoppningen att de flesta är anslutna.

Vilken information visas från Primärvården?

Informationsmängderna varierar idag beroende på leverantörens förmåga men på sikt bör ambitionen vara en så likriktad informationsmängd som möjligt.

Från Närhälsan visas

 • Diagnoser
 • Vårdkontakter
 • Journaldokumentation
 • Uppmärksamhetsinformation
 • Vaccinationer
 • Lab svar, Klinisk kemi

Från privata visas

 • Diagnos
 • Journaldokumentation (vårddokument)

Beroende på leverantör kan du även se

 • Vårdkontakter
 • Uppmärksamhetsinformation
 • Lab svar, Klinisk kemi (från april)
 • Läkemedel
 • VaccinationerPrenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131