Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Översyn av GITS omfattning och uppdrag samt ledning och styrning

2012 etablerades Gemensam information- och tjänstesamordning (GITS) av VästKom och Västra Götalandsregionen (VGR) i enlighet med den rapport som togs fram på kommunsidan gällande förvaltningsorganisation för gemensamma IT-system. I linje med rapporten ska GITS vara organisationsneutral och värdera både regionens och länets 49 kommuners behov likvärdigt.

Behov av samverkan och möjligheten att hålla samman frågorna har under tiden ökat bland annat utifrån den gemensam visionen om Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM), vision eHälsa 2025 och den välfärdsutmaning offentlig sektor står i, när färre ska ta hand om fler.

I och med VGRs etablering av Koncernstab Digitalisering (2022 ) och det förberedande arbete som behöver göras kring Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och införandet av optionerna i systemet Millenium har GITS ledningsgrupp beslutat om att en översyn ska göras för att säkerställa att GITS agerar på ett sätt som blir effektfullt för båda parter och som möjliggör en framtidssäkring.

Läs mer om uppdraget här:

Uppdragsbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisation Gemensam information- och tjänstesamordning (GITS) 2022-2023.pdf (vgregion.se) Länk till annan webbplats.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131